LITEN   MELLOM    STOR

DEKKSKIFT                     350        380          450

HJULPAKKE ENKEL       850         950         1000

HJULPAKKE SUPER       990        1090      1290

 PUNKTERING                 200         250         250

OMLEGNING PER           900        1100        1200